Den rigtige behandling hjælper sår til at hele

Sår kan forårsages af mange forskellige ting: Fysiske skader, ekstreme temperaturer, ætsende kemikalier. Væv kan blive skadet eller ødelagt. Hudens beskyttende funktion kan også gå tabt nogen steder - og så kan bakterier nemmere komme ind og skabe farlige infektioner.

Er det et dybt eller overfladisk sår? Hvordan ser sårkanterne ud? Væsker såret eller udskiller det pus? Hvordan du skal behandle såret afhænger af alle disse faktorer. Sårbehandlingsmetoden er afgørende for en succesfuld helingsproces.

Råd som f.eks. 'et sår skal have luft' er ikke altid brugbare. Alle sår er forskellige og skal behandles i forhold til type og tilstand.
 

Tal med din læge

Du skal konsultere en læge, når det drejer sig om: Stiksår - især når der er fremmed legemer involveret, Rifter eller bid fra dyr, store brandsår og sår der bløder meget.